ქარხნული ტური

სეისმური საძიებო გეოფონის წამყვან პროდუქტებს აქვთ ექვსი სერია, 60 – ზე მეტი ჯიში. პროდუქტები ფართოდ გამოიყენება ნავთობის, მინერალებისა და გეოლოგიურ საძიებო სამუშაოებში, გზის, ხიდის, კაშხლისა და გვირაბის მშენებლობაში, მძიმე მექანიკურ ვიბრაციაში, მიწისძვრის მონიტორინგში და ა.შ.

gre